2012, ജനുവരി 17, ചൊവ്വാഴ്ച

കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടന്‍ വള്ളസമിതി - 2012

കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടന്‍ വള്ളസമിതി യുടെ വരും വര്‍ഷത്തെ ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു . പ്രസിഡന്റ്റ് : കെ .കൃഷ്ണകുമാര്‍ ,വലിയപറമ്പില്‍ ,കാരിച്ചാല്‍ . സെക്രട്ടറി :ഇ .കെ .സാന്ദ്ര കുമാര്‍ ,ഇലവനാട്ടു പറമ്പില്‍ ,കാരിച്ചാല്‍ . ഖജാന്‍ജി : എം .പി . വിജയകുമാരന്‍ നായര്‍ ,വടക്കേ മറ്റക്കാട്ട് ,കാരിച്ചാല്‍ ,ക്യാപ്ടന്‍ : രാജന്‍ ,കണത്താരത്തില്‍ ,കാരിച്ചാല്‍ .എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു .