2017, ജനുവരി 16, തിങ്കളാഴ്‌ച


2017 -ലെ നെഹ്രുട്രോഫി ലക്ഷ്യമിട്ട് നാളെ രാവിലെ കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടന്‍വള്ള സമിതി KTBC യുമായി എഗ്രിമെന്റ് സൈന്‍ ചെയ്യും . 20 , 21 ,22 ദിവസങ്ങളിലായി കുമരകത്ത് ടീം സെലക്ഷന്‍ ട്രയല്‍ ഉണ്ടാകും .സുനില്‍ കുപ്പപ്പുറത്തിന്‍റെ ലീഡിംഗില്‍ ആണ് 2017 - ല്‍ KTBC കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടനില്‍ പുന്നമടയില്‍ എത്തുക .